NEDEN ASFALT ?

Asfalt Yolun Avantajları

1-) Asfalt betonu kaplamalar,trafik için düzgün ve gürültüsüz bir yüzey meydana getirir.
2-) Yüzey aşınması ve dingil yüklerin doğurduğu deformasyonlara karşı dirençlidir.
3-) Özellikle kuru olduklarında yüksek sürtünme katsayısı verirler.
4-) Belirli bir stabilite ve rijitliğe sahip olduklarından yükü alt tabakaya yayarlar.
5-) Yüzeyin geçirimsizliğini sağlarlar. Kademeli inşaata uygundurlar.
6-) Özellikle bakım ve onarım trafik altında yapılabildiği için servis yoluna gereksinim göstermezler.
7-) Yapımlarından birkaç saat sonra trafiğe açılabilirler.
Asfalt betonu uygulaması nisbeten kolaydır.
9-) Asfalt betonu kaplamaların bakımı kolaydır.Fakat sık bakım gerektirir.ASFALT KAPLAMA ZEMİNİN HAZIRLANMASI

Bitümlü sıcak karışım plentmix temel tabakası üzerine uygulanacaksa zeminin yüzeyi kuru ve stabil olmalıdır.Plentmix temel tabakası üzerine hemen sıcak karışım uygulanacaksa astar (emülsiyon) uygulamasına gerek yoktur.Temel tabakası sıcak karışım yapılmadan önce trafiğe açılmış ise yüzeyde segresyon oluşacağından astar (MC 30) uygulaması yapılmalıdır.Bu tür zeminlerde disbirütör ile zemine astar (MC 30) püskürtülür ve sıcak karışıma geçmeden 48 saat stabil bekletilmelidir. Bitümlü sıcak karışımın bitümlü temel,binder ve aşınma olmak üzere her katmanın arasına yapıştırıcı olarak emülsiyon tatbik edilir. Emülsiyon uygulanacak zemin her türlü toz toprak vs. arındırarak homojen hale getirilir.Bu tür zemin temizlikleri sayesinde katmanlar arasındaki emülsiyonun yapıştırma özelliği daha da artacaktır.ASFALT (BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM) VE BİLEŞENLERİ

Bitümlü sıcak karışım asfalt üretim plentinde yaklaşık 150-160 derecede ısıtılarak kurutulmuş agrega ile yine aynı derecede ısıtılmış bitümün dizaynına uygun olarak karıştırılmasından elde edilir.Bitümlü sıcak karışımda bitüm ve agrega oranları karışımın kullanılacağı (bölgedeki ortalama sıcaklık endeksi) ve asfalt tabaka cinsine göre değişiklik gösterse de yaklaşık %95 agrega, %5 bitüm birleşimidir. Agrega kalın kırmataş, ince kırmataş ve filler(taş tozu)’in belli oranlarda karıştırılması ile elde edilen bitümlü sıcak karışım bileşenidir.Agregadaki kırmataş çapları kullanılacak asfalt tabakasına göre belirlenir.Karışımda ki dane çapları; aşınma tabakası,binder tabakası,bitümlü temel tabakası olmak üzere üst katmandan alt katmana gidildikçe daha kalın boyuttadır.Bitümlü sıcak karışımda 40/60 , 50/70 , 70/100 penetrasyon bitüm kullanılır.Son zamanlarda modifiye bitümlerde kullanılmaktadır.YOL ÜST YAPI TABAKALARI

Aşınma Tabakası; Bitümlü sıcak karışımın en üst tabakasını oluşturmaktadır. Genellikle 5cm kalınlığında asfalt betonu olarak binder tabakası üzerine uygulanır.
Binder Tabakası; Bitümlü temel tabakası üzerine genellikle de 8cm kalınlığında asfalt betonu olarak uygulanır.
Bitümlü Temel; Plentmix temel tabakası üzerine uygulanan bitümlü sıcak karışım tabakasıdır. Genellikle 12cm kalınlığında asfalt betonu olarak uygulanır.
Temel Tabakası (Plentmix Temel); Bitümlü sıcak karışım tabakası ile alt temel tabakası arasında bağlantıyı sağlayan yola gelen yükü alttemel tabakasına ileten katmandır.
Genellikle 20cm (sıkışmış) kalınlıkta uygulanır.
Alt Temel Tabakası; Temel tabakası ile taban üst yapısı arasında yer alır. Genellikle 40cm kalınlıkta serilip sıkıştırılır.